Toepassing van warmtepompen

U kunt gebruik maken van de restwarmte van een koelsysteem. Met Scancool warmtepompen wordt de restwarmte omgezet in warm water en helpt u kostbare primaire energie te besparen.

Gangbare COP: 4-6.

Warmteterugwinning uit een afvalwater

Met Oilon Scancool warmtepompen kunt u restwarmte herstellen van gemeentelijk of industrieel afvalwater. Afvalwarmte kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om warm water voor eigen gebruik, of verkocht in het stadsverwarmingsnet.

Gangbare COP: 3-5.

Warmteterugwinning uit industriële processen

Industriële restwarmte wordt vaak uitgestoten in het milieu, omdat het moeilijk te hergebruiken is in verband met de lage temperatuur. Oilon Scancool warmtepompen produceren waardevolle warmte-energie uit restwarmte voor eigen gebruik of voor de verkoop.

Gangbare COP: 4-6.

Warmteterugwinning uit verbrandingsgassen

Oilon Scancool industriële warmtepompen stellen u in staat om warmte terug te winnen uit de rookgassen van elektriciteitscentrales en verwarmingsketels. De teruggewonnen warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het produceren van efficiënte warmte in stadsverwarming centrales.

Gangbare COP: 4-6.

Warmteterugwinning uit buitenlucht

Als een afzonderlijke vloeistofkoeler buiten is geïnstalleerd, kan de energie uit de buitenlucht worden gebruikt als warmtebron voor Oilon Scancool warmtepompen. Dit is gratis energie die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen en de productie van warm tapwater.

Gangbare COP: 3-4.

Koelen en verwarmen

Met Oilon Scancoool warmtepompen kunt u zowel koelen als verwarmen met dezelfde machine. Waardevolle warmte is een bijna kosteloos bijproduct van koeling.

Gangbare COP: 5-6.

Bodemwarmte

Maak gebruik van de in de bodem opgeslagen zonne-energie. Met Oilon Scancool warmtepompen kun je deze energie gebruiken om kosteloos warmte te produceren en zo duur ingekochte energie te vervangen.

Gangbare COP: 4-5.

Wat kan Geoteq voor mijn bedrijf betekenen?
Neem contact met mij op.