Bodem installaties

Er zijn drie belangrijke wijzen van warmte/koude opslag (WKO) systemen die toegepast kunnen worden:

01. Geothermische installaties

02. Open bodem installaties

03. Gesloten bodem installaties


Bij geothermische installaties wordt gebruik gemaakt van aardwarmte, hierbij wordt water van 80 tot 110°C gewonnen op ca 2 tot 3 km diepte. Behouden voor grote industriële installatie en stads- of wijkverwarming wordt dit in Nederland nauwelijks toegepast.

Bij open bodem installaties wordt de uitwisseling gemaakt met een koude- en warme bron, zie afbeeldingen:

Open bodem installatie

Open bodem installatie worden ook toegepast bij grotere installaties in de utiliteitsbouw. Belangrijk nadeel is de slijtage van bovengrondse installatiedelen, zoals warmtewisselaars en appendages.

De meest betrouwbare en energiezuinige wijze van warmte uitwisseling met warmtepompen is een gesloten bodem installatie. Bij een dergelijke installatie wordt een systeem met gesloten collectoren toegepast. Dit kunnen horizontale of vertikale systemen zijn. Vanwege het geringer benodigd terreinoppervlak wordt in Nederland veelal gekozen voor vertikale systemen, zie afbeeldingen:

Gesloten bodem installatie

Bij gesloten installaties wordt enkel gebruik gemaakt van de uitwisseling van warmte (thermische energie) in de bodem, er wordt geen grondwater verbruikt. De temperatuur in de Nederlandse bodem is beneden 2 meter onder maaiveld vrijwel constant met een gemiddelde temperatuur van 12 to 15°C. Dit is zowel in de zomer als in de winter zo. In de zomersituatie willen we graag een koude condensortemperatuur opwarmen en in de winter willen de temperatuur graag gebruiken om te koelen. We kunnen dus met een dergelijke bodem installatie koelen zonder de warmtepomp te gebruiken. Dit is efficiënt en zeer comfortabel tegelijk!

Op de onderstaande afbeeldingen zijn de varianten met gesloten bodemwisselaars weergegeven:

Advies op maat

Nederland is in kaart gebracht met betrekking tot de mogelijkheden voor de aanleg van bodem installaties. Geoteq adviseert in de dimensionering en aanleg van deze installaties. Voor een betrouwbare werking van de warmtepompinstallatie is een afstemming van binnen en buiten erg belangrijk.

01. Verticale installatie

02. Verticale installatie spiraalvorming

03. Horizontale installatie

04. Horizontale installatie spiraalvorming

Wat kost een warmtepomp?
Vraag hier uw offerte aan.